Kategorie
Organizacyjne

Fanpage i dedykowany mail

Postanowiłem, że najważniejsze wpisy będę uprzedzał wydarzeniami tworzonymi na fanpage’u Bielska Hucpa, a do kontaktów ustanowiłem adres e-mail: kontakt@bielska-hucpa.pl.

Fanpage powinien pozwolić dotrzeć do innych osób, które mogą podzielić się podobnymi doświadczeniami z Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. Chcę je zebrać i opublikować.

Zapraszam do obserwowania i kontaktu.

Kategorie
Opowiadania

Prolog

Strach. Gniew. Smutek. Złość.
Sędzia. Adwokat. Kurator.
Prawo. Sprawiedliwość. Uczciwość.
Dziecko. Matka. Ojciec.
Godność. Duma. Odwaga. Odpowiedzialność.

W mikołajkowy wieczór dnia 6 grudnia 2019 roku o 18:48 wysłałem poniższą wiadomość na adresy mailowe:

  • dyrektor@bielsko-biala.sr.gov.pl
  • informacja@bielsko-biala.sr.gov.pl
  • agnieszka.mrowiec@bielsko-biala.sr.gov.pl
  • kuratorzyr@bielsko-biala.sr.gov.pl
  • rd.bielsko-biala@adwokatura.pl
  • aleksandra.sikora@sikora-kancelaria.pl
  • kancelaria@sikora-kancelaria.pl

Mam nadzieję, że w poniedziałek trafi na ekrany poniższych odbiorców, którzy wierzę, że staną się moimi czytelnikami i włączą się w dyskusję.

We wtorek rozpocznę opisywać tu „przygody”, jakie przeżyłem i przeżywam razem z bielskimi organami sprawiedliwości. Częściej jako naoczny świadek. Rzadziej jako strona.

Do:

Prezes Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
SSR Adam Kanafek

Dyrektor Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
Jan Lichaczewski

Przewodniczący IV Wydziału
SSR Bernadetta Szato

SSR Anna Jachym

Kierownik Zespołu Kuratorskiego
Agnieszka Mrowiec

Rzecznik Izby Dyscyplinarnej
Adwokat Monika Tomiak

Adwokat Aleksandra Sikora

Szanowni Państwo,

kieruje do Państwa informacje o rychłym uruchomieniu serwisu internetowego Bielska-hucpa.pl, gdzie z dniem 10 grudnia 2019 roku rozpocznę publikację swoich doświadczeń, przemyśleń i opinii o pracy jaką wykonują Państwo m.in. w służbie publicznej, a które zdobyłem stając się częścią konfilktu rodzinnego klienta Pani Aleksandry Sikory, adwokata Kancelarii Adwokackiej Sikora z Bielska Białej, a także byłej sędziny.

Wyżej wskazany serwis powstał z mojej prywatnej inicjatywy i obawy o praworządność w Sądzie Rejonowym, jego IV Wydziale Rodzinnym i Nieletnich i bielskim środowisku sędziowsko-adwokackim.

Do założenia serwisu zmotywowała mnie dzisiaj znana Państwu, a wspomniana wyżej i obecna wśród odbiorców wiadomości Pani Aleksandra Sikora, którą oskarżyłem (Sygn. akt RD 8/19) w Bielskiej Izbie Adwokackiej o pomawianie mnie w Sądzie Rejonowym w obecności Pani Sędzi Anny Jachym (prowadzącą sprawę o sygn. akt. IV Nsm 1620/16), a która to odrzuciła moje kolejne wezwanie do polubownego rozwiązania sprawy i naprawienia wyrządzonej mi krzywdy.

Niestety aktualna sytuacja sądownictwa oraz moje obawy o kumoterstwo w relacjach pomiędzy wybranymi odbiorcami tej wiadomości, inspiruje mnie do wykorzystania moich dziennikarskich i markatenigowych umiejętności.

Nie mam wykształcenia prawniczego i posiadam lakoniczną wiedzę o prawie, więc uprzejmię proszę o wskazanie ewentualnych jego naruszeń poczynionych w serwisie, bym mógł możliwie szybko je usuwać, poprawiać i w razie potrzeby pokrzywdzonym zadośćuczynić.

Nie jest moim celem nikogo pomówić i niesprawiedliwie oskarżyć.

Dołożę wszelkich starań, by do naruszeń prawa w żadnym wypadku nie doszło.

Moim celem jest zwrócić Państwa uwagę oraz uwagę opinii publicznej na prawdopodobne problemy, jakie może spotkać obywatel korzystający z pracy instytucji, którymi Państwo zarządzają, w którym pracują i tworzą kulturę praworządności.

Będę wdzięczny za współpracę, pomoc i wszelkie uwagi.

Serdeczności
Łukasz Rajzer

—@—.com
tel: +48 604 — —

EDIT:
2019-12-07, godz. 10:10, uzupełniłem listę odbiorców wiadomości o:

Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
SSO Andrzej Trzopek
prezes@bielsko-biala.so.gov.pl